Over ons
Over ons

'Bevrijd mensen die gevangen zitten, maak hun boeien los. Laat alle slaven vrij. Zorg dat niemand meer onderdrukt wordt. Deel je brood met mensen die honger hebben. Geef arme mensen een plek in je huis. Geef kleren aan mensen die naakt zijn. Zorg goed voor de mensen om je heen!Als je dat doet, dan zul je echt gelukkig zijn. Je zult lijken op de zon die stralend opkomt in de ochtend.' (Jes 58:6-8)

Het boek Jesaja in de bijbel wijst ons een eeuwenoud pad naar betekenisvol leven. Het claimt dat tot je recht komen in dit leven alles te maken heeft met recht doen aan een ander. Wanneer je niet alleen leeft voor jezelf, maar je inzet tegen misdadige ketenen en geeft om een ander, meebouwt aan een samenleving op Gods manier... vind je leven dat uitstijgt boven al het andere.

TOT RECHT KOMEN & RECHT DOEN

Waar we voor leven

Onophoudelijke focus op vrijheid van mensen

Ieder hart is het waard om voor te gaan

Onze toewijding gaat naar het wakker schudden van ieder hart in een werkelijkheid die groter is als zij. Wij verzorgen geen beleving maar creëren een levensveranderende ervaring. Door inspirerende programma’s, content en mensen mee te nemen op reis, leiden we ze naar de kern van zichzelf en het bestaan

We verdiepen onze wereldwijde strijd voor recht

Liefde wint van het kwaad

Dat is waar we ons vol overtuiging ons voor inzetten. We gaan voor een betere wereld, waar je om de ander geeft, de ander ziet en je inzet voor mensen in nood. We bieden hulp aan mensen die lijden onder onrecht. Onder armoede door ongelijkheid, onder moderne slavernij, als slachtoffers van oorlog en geweld of door vervolging. We strijden voor herstel van leven.

Een daadkrachtige coalitie

Golf van recht

Vanuit gezamelijke waarden en passie vormen ontwaakte harten een inspirerende beweging. Met open handen faciliteren wij een krachtige coalitie van mannen, vrouwen en organisaties dwars door kerkmuren, organisaties, lagen van de samenleving en geografische grenzen. Samen vormen ze een golf van recht waarbij de verschillen leiden tot een veelkleurigheid van uitkomsten en daardoor verbinden in het geheel.

Zorgen voor een duurzame funding van de beweging

Om de beweging van tot recht komen en recht doen toegankelijk en gezond te houden gaan wij verder op de ingeslagen weg van professionalisering en zorgen voor een gezonde én duurzame stroom van funding onder de missie.

Investeren in een nieuwe generatie die verder gaat

Nieuwe generaties beïnvloeden de voorgaande generatie meer dan andersom. Wij blijven vernieuwend door te investeren in de opkomende generaties, generatie Z als directe aandacht voor de komende zeven jaar, en Gen Alpha als investering in de toekomst. Leiderschap is het sleutel,onze overtuiging is dat geloven met een rechte rug in een steeds uitdagender wordende maatschappij nog belangrijker is voor de volgende generatie. Samen bouwen we aan een generatie die de juiste keuzes wil maken, de confrontatie met onrecht niet schuwt en wijsheid nastreeft.